fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Eğitimler

Eğitimler

EĞİTİM AYDINLIK DÜŞLER
Eğitim Kurumları’nda Güven verebilecek ama çocuğun bireyselliğini ve bağımsızlığını engellemeyecek kadar
"İLGİ VE KORUMA"
Sorumluluk duygusu kazandıracak ama sağlıklı bir özgüven duygusunu yok etmeyecek kadar
"DİSİPLİN VE EĞİTİM"
Başarılı olmanın gururunu tattıracak ama hayatı angarya haline getirmeyecek kadar
"İŞ"
Yeteneklerini sergilemenin mutluluğunu öğretecek ama çocuğu benmerkezci bir hale sokmayacak kadar "GURUR"
Hayatı eğlenceli bir hale getirecek ama zevkli bir amaç haline sokmayacak kadar
"KAHKAHA VE OYUN"

ilkelerini temel alarak, çocuklarımızın sevgi dolu bir ortamda, zihinsel, sosyal-duygusal ve fiziksel açıdan sağlıklı gelişmelerini sağlayarak, var olan beceri ve özel yeteneklerini en üst düzeyde ortaya çıkartmayı hedeflemekteyiz.

Kurumumuzda bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak,yıllık ve günlük planlar çocuklarımızın yaş, ilgi, yetenek ve gelişim düzeylerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

Aydınlık Düşler Eğitim Kurumu sürekli, kendini yenilerek geliştiren, seçici bir eğitim sistemine sahiptir. Çocuk merkezli olarak hazırlanan programlar çocuklarımıza sevgi, saygı, sorumluluk, mutluluk, işbirliği, sabır gibi toplumsal değerlerimizin kazandırıldığı ‘yaşayan değerler’ etkinlikleri programımızın önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Programlarımız çocuğun yaparak, yaşayarak, keşfederek öğrenmesini desteklerken, yaratıcılıklarını geliştirerek, kendi yetenekleri doğrultusunda öğrenmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Aydınlık Düşler kreşinde çocuklarımıza kendilerini ifade etme, başkalarını anlama, kendi ihtiyaçlarını bağımsız olarak giderebilme gibi ilk temel deneyimlerini kazanabilmeleri için zengin bir öğrenme ortamı sağlanmaktadır. Çocuk merkezli, araştırma yönelimli sistemimizde, keyifli bir okul iklimi içerisinde, çocuklarımızın bağımsız düşünebilme becerisi kazanmaları ve yeni bilgileri nasıl öğrenebileceklerini keşfetmeleri için fırsatlar sunulmaktadır.

Çocuklarımız aktif öğrenme ortamı içerisinde, zengin çeşitlilikte malzemeler kullanarak, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla ilişki halindeyken grup çalışmalarının zevkine vararak birçok temel kavramı öğrenme fırsatı bulurlar. Oyun okul öncesi dönem çocuklarının en temel ve doğal öğrenme aracıdır. Çünkü oyun, çocuğun duyduklarını, gördüklerini sınayıp denediği, öğrendiklerini pekiştirdiği bir deney alanıdır. Bu bilinçle eğitim programımızın temelini ‘Oyun’ oluşturmaktadır.

Eğitim programlarının her yaş grubu için özel olarak belirlendiği okulumuzda, çocuklarımızın seviyelerine ve bireysel özelliklerine uygun eğitim vermeye özen gösterilmektedir. Haftanın bir günü uygulanan “entegre eğitim” ile çocuklarımızın kendilerinden küçük ve büyük yaşlardaki arkadaşları ile kaynaşarak, yeni beceriler kazanmaları hedeflenmektedir. Eğitim yılı boyunca, her çocuğun zihinsel, sosyal-duygusal, fiziksel ve dil gelişmelerinin belirlendiği gelişim değerlendirme raporları aylık olarak velilerimize ulaştırılmaktadır.
Okulumuzda, aile eğitimi ve aile katılımına çok önem verilerek, her ay velilerimizi belli konularda bilgilendirici yazı, aylık eğitim programı, ailelerimizin çocukları ile etkili ve verimli zaman geçirebilmeleri için küçük ipuçları içeren ‘Sevgi Mönüsü’ ve aylık yemek listesini içeren bültenimiz velilerimize gönderilmektedir.
Her dönem en az iki kere düzenlediğimiz veli toplantılarında velilerimize okulumuz, eğitim anlayışımız ve çocukları ile ilgili merak ettikleri konularda bilgiler verilmektedir.

GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI
Kreşimiz hafta içi 08:00–17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Çocuklarımız gün boyunca kendi sınıflarında, oyun odasında, sosyal hayatın içerisinde ve bahçede eğlenerek öğrenmektedirler. Okulumuzda her gün rutin yapılan etkinlikler ve bu etkinliklerin içerikleri aşağıdaki gibidir;

SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ
Bu etkinlikler çocukların hayal güçlerinin ve yaratıcılıklarının gelişmesine katkıda bulunur. Onların çevresini koruma, çevresindeki değişimlerin farkına varma, işbirliği, problem çözme ve paylaşma becerilerinin gelişmesini sağlar.

ANADİLİ ETKİNLİKLERİ
Anadili etkinlikleri çocukların anadilini doğru öğrenip kullanma, düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirici etkinliklerdir. Bu etkinlikler çocuklara düşünme, kelimeler arası ilişki kurma, düşüncelerini uygun şekilde ifade etme, toplumsal rolleri öğrenme becerileri kazandırır. Hikaye okuma, tekerleme, parmak oyunu, şiir ve bilmece gibi etkinliklerdir.

Anadili etkinlikleri içerisinde, çocuklarımızın araştırma becerilerini, özgüven duygularını ve kendini ifade etme becerilerini geliştirmek amacıyla çocuklarımızla GÖSTER-ANLAT ETKİNLİKLERİNİ uygulamaktayız. Bu etkinliklerde, çocuklarımız evlerinden istedikleri bir materyali getirerek şekli, rengi, yapısı, kime ait olduğu, evde nerede durduğu, kimin nereden aldığı gibi bilgiler vererek getirdiği nesneyi arkadaşlarına tanıtır ve arkadaşlarının sordukları soruları cevaplar.

OYUN ETKİNLİKLERİ
Bu etkinlikler çocukların fiziksel, sosyal-duygusal gelişimlerini destekler, onların eğlenceli vakit geçirmelerini, kurallara uygun davranma alışkanlığı kazanmalarını sağlar. Çocuklar oyun oynarken; kazanma, kaybetme, berabere kalma, ortak hareket etme, paylaşma, strateji geliştirme gibi duyguları yaşarlar.

SANAT ETKİNLİKLERİ
Sanat eğitimi yalnızca görsel alandaki eğitim değil, tüm anlatım yollarını kapsayan bir süreçtir. Sanat eğitiminde çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun çalışmalar yapılarak, çocuğun el becerilerinin yanı sıra yaratıcılık ve hayal güçleri de desteklenmektedir.

FEN-DOĞA-MATEMATİK ETKİNLİKLERİ
Fen-doğa etkinliklerinde çocuklar, deneyler yaparak, yaşadıkları dünya ve çevreleri ile ilgili detaylı bilgi edinirler. Bu etkinliklerle çocukların yaratıcılıkları, problem çözme, araştırma, keşfetme, sorgulama, sorumluluk alma, işbirliği yapma gibi becerileri gelişir. Çocuklarımızın matematik becerilerini geliştirmek ve matematiği eğlenceli hale getirmek amacıyla anaokulu çocuklarımızla SAYMA ZAMANI ETKİNLİKLERİ YAPMAKTAYIZ. Bu etkinliklerde çocuklarımız sınıflarında bulunan veya evden getirmiş oldukları farklı nesnelerle gruplama, sıralama, sayma çalışmaları yapmaktadırlar.

İLKOKULA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
İlkokula hazırlık çalışmaları, çocuklara okuma yazmayı öğretmek yerine, okuma yazmayı kolayca öğrenebileceği anlama, kavrama ve el becerilerini geliştirme, öğrenme isteği oluşturmanın hedeflendiği etkinliklerdir. Bu etkinlikler, 5-6 yaş grubu çocukları için hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.
Okulumuzda uygulamakta olduğumuz ilkokula hazırlık çalışmalarında temel olarak çocuklarımızda aşağıdaki konularda gelişim sağlamaları amaçlanmaktadır.
El-göz koordinasyonunu sağlama.Kalem tutma becerisini geliştirme Dikkat süresi ve dikkat yoğunluğunu geliştirme Gözün sol-sağ uyumunu geliştirme.Baş-son, üst-alt, birinci-ikinci sıra gibi yol gösterici kelimelerin öğretilmesi.Şekiller arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ayırt etme.
Söylenenleri dinleme ve anlama Sözel ifadelerin gelişmesini destekleme ve yeni sözcükler öğrenme.
İNCELEME GEZİLERİ
İnceleme gezileri belirli gün ve haftalar dikkate alınarak, çocukların yaparak–yaşayarak, aktif olarak öğrenmeleri için hayvanat bahçesi, müze, kütüphane, itfaiye, fırın, tiyatro, sinema v.b. yerlere geziler düzenlenmesidir. Bu gezilerde, çocuklara araştırma, gözlem yapma, tartışma fırsatları sağlanarak, çevrelerindeki olaylara dikkatleri çekilmektedir.

BRANŞ DERSLERİ
MÜZİK
Eğitimlerinin ilk dönemlerde çocuklara evrensel standartlarda çok sesli müziğin sevdirilmesi, güzel ve kaliteli müzik dinleme alışkanlığının kazandırılması çok önemlidir. Müziksel yetenek seviyeleri ne olursa olsun, her çocuğun hayatında müzik vardır ve olmalıdır. Okul öncesi dönemde müzik eğitimi denildiğinde pek çok öğretmen ve anne-babanın aklına sadece şarkı söyleme ve rondlar gelmektedir. Oysa ki okul öncesi dönemde müzik etkinlikleri pek çok etkinliği içermelidir. Doğadaki farklı sesleri tanıma, ayırt etme, ses üretme çalışmaları, doğru nefes alıp verme, şarkı söyleme, yaratıcı hareket ve dans, müzikli öyküler ve ritim çalışmaları okul öncesi dönem çocukları ile yapılması gereken müzik etkinliklerine örneklerdir. Okulumuzda “Orff Öğretisi Temel Müzik” eğitimi verilerek, çocukların farklı enstrümanları kullanarak ritim duygularının gelişmesi sağlanmaktadır. Müzik etkinliklerinden amacımız çocuklarımızın bireysel ya da toplu biçimde şarkı söylemelerini, dans etmelerini, müzik dinlemelerini sağlayarak onlara genel bir müzik sevgisi, beğenisi kazandırmaktır.

İNGİLİZCE

Yapılan pek çok araştırma 0-6 yaş döneminin yabancı bir dil öğrenmede oldukça önemli ve kritik bir dönem olduğunu ve bu dönemin etkin bir biçimde değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.Ayrıca araştırmalar, erken yaşta öğrenilen yabancı dilin çocuğun, matematik, ana dil ve sosyal bilgiler alanlarında da başarılı olmalarını sağladığını da ortaya koymuştur. Bu nedenle İngilizce eğitimi programımızda önemli bir yer tutmaktadır.Ayrıca ikinci yabancı dil seçeneği olarak almanca eğitimi veriyoruz.öğretmenlerimiz okulumuzda çocuklarımıza tam gün İngilizce eğitim vererek, çocuklarımızın dil yatkınlıklarını arttırarak, ilköğretim dönemi için sağlam bir temel oluşturmayı amaçlanmaktadırlar. Okulumuzda uyguladığımız İngilizce ve almanca eğitiminde ‘Bütünsel Dil Yaklaşımına’ dayalı yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Bütünsel Dil Yaklaşımında İngilizce, anaokulu temel programıyla eşgüdüm sağlayarak, çocukların kendine özgü gelişim ve öğrenme özellikleri göz önüne alınarak, çocukların yaş gruplarına uygun oyun ve etkinliklerle verilmektedir. Özellikle oyun ile yabancı dil öğretimi, dil gelişiminin temelini oluşturan dinleme, taklit etme, kavram oluşumu gibi becerilerin gelişimine yardımcı olmaktadır.

Neden bebekler ve çocuklar İngilizce öğrenmelidir?
Araştırmalar, insan beyninin 6 yaşına kadar önemli oranda gelişimini tamamladığını ortaya koymuştur. Çok küçük yaşta ikinci bir dil öğrenmek çocuğun beynindeki duygusal bölge ve zekaya giden yolları geliştirir. Doğru bir metotla sunulduğu takdirde yabancı dil öğrenimine ne kadar erken yaşta başlanırsa, öğrenme o kadar kolay ve doğal olur. Ne kadar geç başlanırsa, ana dili gibi konuşan birinin gramer hakimiyeti ve aksanına sahip olması o kadar zorlaşır. Erken yaşta İngilizce öğrenimi, çocuğun okulda İngilizce derslerinde başarılı olmasına yardım edeceği gibi çocuğun dil öğrenmekten de zevk almasını da sağlayacaktır.

Henüz kendi dilini konuşamayan çocuğa ikinci bir dili öğretmenin bir anlamı var mıdır?
Evet, hem de çok. İki dili duyan çocuk, bu iki dili de anlayarak büyür. Bir bebeğin üç, dört dil ile büyümesi ve hepsini anlaması hiç görülmemiş bir şey değildir. Araştırmalar, çocuğun duyduğu dilleri bir birinden ayırt edebileceğini göstermiştir. Erken yaşta değişik diller öğrenmek, çocuğun zeka kapasitesini de geliştirir. Ayrıca, çocuk gelişim uzmanları değişik diller öğrenmenin çocuğun matematiksel ve bilimsel kabiliyetini geliştirmesinde büyük yardımı olduğunu kanıtlamıştır. Anaokulu döneminde yabancı dil eğitimi alan çocukların okul hayatında derslerinde de başarılı oldukları görülmektedir.

YARATICI DRAMA
Drama farklı roller oynayarak çocukların duygu, düşünce ve hayal güçlerinin geliştirildiği bir tekniktir. Dramada, çocuklar yaparak, yaşayarak, keşfederek ve eğlenerek öğrenirler. Dramada doğru-yanlış, başarılı-başarısız, yetenekli-yeteneksiz gibi yargıların olmaması çocuğun kendini daha rahat ifade etmesini ve sorunlar karşısında özgürce çözümler üretebilmesini sağlar.

Yaratıcı drama çalışmalarının çocuklarımıza kazandırdıklarını aşağıdaki başlıklar altında toplayabiliriz. Drama, çocukların dünyayı daha iyi tanımaları için etkili bir araçtır:
• Sosyalleşmeye katkıda bulunur.
• Çocuğun kendini ifade etmesini sağlar.
• Demokrasi ve eşitlik duygusunu geliştirir.
• Yaratıcı düşünme ve yaratıcı ifadeyi etkiler.
• Çocukların, çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesine olanak sağlar.
• Dramanın çocuğa en büyük katkısı, tıpkı çocuk oyunlarındaki gibi, kurgu ve gerçeklik arasındaki dili kurması ve geliştirmesidir.
• Dramada çocuk, oyun oynadığının bilincindedir ve bundan büyük haz duyar. Bu da, estetik hazza yakın bir haz duygusudur.
• Okulöncesinde de, ilköğretimde de dramanın en önemli işlevi, eğlenme ve mutluluk duygusudur.
• Drama çocukları neşelendirir, umut ve iyimserlik duyguları yaratır, yaratmalıdır.

SATRANÇ
Okul öncesi eğitiminde satrancın birçok yararı vardır. Satranç,
• Zihin ve Hayal Kurma Gücünü Geliştirir: Çocuk oyun boyunca etkin bir düşünme pratiği içindedir. Hamle düşünür, oyun kurgular, nasıl yanıt alacağını hesaplar ve bu canlı süreci oyun sırasında hep yaşar.
• Dikkati Geliştirir: Oyunda yüz yüze kaldığı ve kalacağı pozisyonlar olması nedeniyle, istemediği sonuçlarla karşılaşmamak için dikkatini oyuna ve hamlelere yoğunlaştırmak durumundadır.
• Öngörüyü Geliştirir: Geleceğe dönük, eylemleri ile oluşacak sonuçları hesap etmek durumundadır " Eğer bu taşı oynarsam, yeni durumun bana yararı ve zararı ne olacak ?" sorusunu kendisine sorar.
• Kapsamlı Düşünmeyi Öğretir, Buluş Yeteneğini Geliştirir: Satrançta her yeni hamle, aynı zamanda binlerce yeni seçenek ve olasılık demektir. Çocuk tüm satranç tahtasını ya da eylem alanını gözden geçirmek, alacağı her kararın varacağı farklı sonuçlarını hesap etmek ve pek çok hamle seçeneği içinden kendine en uygun olanı bulup seçmek durumundadır.
• Sabırlı Olmayı, Ölçülülüğü ve Soğukkanlılığı Öğretir: Çocuk hareketlerini ya da hamlelerini üstünkörü yapmanın ne gibi sonuçlar doğurduğunu kavrar. Bu nedenle acele karar vermeyip, durumu düşünüp analiz ettikten, birçok kere gözden geçirdikten ve iyice emin olduktan sonra harekete geçecektir.
• Özgüven Kazandırır: Düşünen, değerlendiren, cesaretle karar alan, uygulayan ve sonuç alan çocuk kendine güven kazanır. İşlerin kötü gittiği durumlarda hayal kırıklığına uğramamayı öğrenir. Yararlı bir değişiklik olabileceğini bekleme ve yeni çareler arama alışkanlığı edinir.
• Yeni Sözcük ve Kavramlarla Tanıştırır: Taşları tanıyıp onların nasıl hareket ettiğini öğrenir. Uygulama yaparken "düz, çapraz, arka, ileri, geri, yan, L biçimi, kare, mat, hamle, hareket..." gibi pek çok yeni sözcük ve kavram öğrenir.
• Kurallara ve Rakibe Saygılı Olmayı Öğretir: Bir oyun olarak satranç, çocuğun ancak kurallara/ilkelere uyması koşuluyla sürebilecektir. Rakibin de bu kurallara uymasını bekler. • Zevk Verir ve Eğlendirir: Belki de en önemlisi, çocuğun oyun sürecini zevkle yaşaması ve eğlendiğini duyumsamasıdır.
Branş derslerimizin her biri alanında uzman eğitimciler tarafından verilmektedir.

BİR GÜNÜMÜZ
08:00 Aydınlık düşler kapıları açılır. Bizler gülümseyerek koşarız Aydınlık Düşlere...
08:45 Şoför abilerimiz servislerini tamamlarlar.
09:00 Hep birlikte kahvaltı yaparız.
09:30 Sınıflarımızda bir gün önce neler yaptığımızı hatırlar, bugün neler öğreneceğimize karar veririz. Anadili, sanat, okuma – yazmaya hazırlık, oyun, fen-doğa gibi etkinliklerimizi bu saatte yaparız.
11:00 Bu saatte branş öğretmenlerimiz gelir ve biz her gün farklı etkinlikler yaparız.
11:45 Yemek için hazırlanırız. Ellerimizi yıkarız.
12:00 Aşçı Teyzemizin bizim için pişirdiği birbirinden lezzetli yemekleri hep birlikte afiyetle yeriz.
12:45 Yemeklerimizi afiyetle yedikten sonra ellerimizi yıkar, dişlerimizi fırçalarız. Bizim için temizlik çok önemlidir.
13:00 5-6 yaş grubundaki arkadaşlarımızın dışında, dinlenme ve uyuma saatimizdir. Uyku odamıza gider, öğretmenimizin bize okuduğu hikayeyi dinlerken uyuruz. 5-6 yaş arkadaşlarımız bu saatte dergi çalışmaları ve okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları yaparlar.
15:00 Uyanırız,pijamalarımızı değiştirir, kahvaltıya hazırlanırız.
15:30 İkindi kahvaltımızı yapmak için hepimiz yemekhaneye gideriz. O harika kurabiyeleri, börekleri afiyetle yeriz.
16:00 Grup oyunları oynarız. Sabahtan yarım kalan faaliyetlerimizi tamamlarız.
16:30 Arkadaşlarımızla sınıfımızda bizler için özenle hazırlanmış evcilik, tamir, blok, lego köşelerinde serbest oynarız.
16:45Servisle giden arkadaşlarımız servis için hazırlanmaya başlar.
17:00 Servisle giden arkadaşlarımızı Şöför abilerimiz evlerine götürürler. Anne ve babalarımızın bizi gelip almaları için bekleriz
17:30 Aydınlık Düşler Kreşimiz ertesi güne hazır olmak için kapılarını kapatır.